fotoalbums, canvasdoeken, wenskaarten en andere producten voor professionele fotografen

Inloggen

Gebruikersnaam

Wachtwoord


Wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Opdrachtaanname

Opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De klant (opdrachtgever) aanvaardt deze voorwaarden tijdens het gebruik van Fotofabriekpro.nl software en de pdf-uploader. Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 26 dagen op de server van Fotofabriekpro.nl bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw ge-upload hoeft te worden.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 10 werkdagen na bestelling door ons verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht.

Klachten en aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om fotoproducten conform wens van de klant af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de klant verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product. Fotofabriekpro.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. Fotofabriekpro.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de opdrachtgever bij het gebruik van Fotofabriekpro.nl software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van Fotofabriekpro.nl blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten.

Auteursrecht/Intellectueel Eigendom

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan ons verstrekte (beeld)materialen, Fotofabriekpro.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij wijzen er op dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden), of deze te bewerken. Indien wij vaststellen dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden/gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

Privacy

Fotofabriekpro.nl heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal. Wij zullen nimmer het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.

De bestelgegevens en de daarbij behorende data zijn afgeschermd door de door de klant gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account op onze website; www.fotofabriekpro.nl, is het bij de meeste webbrowsers mogelijk het wachtwoord te laten onthouden, we adviseren dan ook dringend deze functie niet te gebruiken ('wachtwoord onthouden' niet aanvinken), wanneer er op openbare computers gewerkt wordt.

Voor het bestellen van onze fotoproducten is een registratie bij Fotofabriekpro.nl vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres nodig en een door de klant te bepalen wachtwoord. Voorts hebben wij de klant zijn adresgegevens nodig, om het mogelijk te maken het product naar het betreffende adres te verzenden. De verstrekte persoonlijke gegevens zijn slechts voor intern gebruik en om ons aanbod aan onze klanten te verbeteren. Verstrekte persoons- en adresgegevens worden nooit aan derden bekend gemaakt en kunnen op geen enkel tijdstip door derden worden ingezien. De gegevens die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaal provider (ABN/AMRO/Ongone), deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van je gegevens met een ander doel dan de afwikkeling van een bestelling, is contractueel uitgesloten.

Data Opslag

FotofabriekPro.nl heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van uw (beeld)materiaal. Wij zullen nimmer het verstrekte (beeld)materiaal aan derden beschikbaar stellen.

Uw Product

Stap voor stap uw product

Registreer u als nieuwe klant

Download de software of upload uw PDF

Bestel uw product via de software


Mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden die fotofabriekpro u te bieden heeft. Bekijk onze inspiratiepagina en zie de vele voorbeeldproducten.

Prijzen en Contact

Download hier onze prijslijst.
Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen.


Tel: 050 - 314 44 01

E-mail: info@fotofabriekpro.nl